Integritetspolicy 2019


  • Introduktion.


”Hemmadirekt.se” Nåsservicecenter AB, org. Nr. 556380-7626, Legolandsvägen 1, 780 53 Nås, kommer alltid att i högsta mån värna om att skydda våra kunders personuppgifter och integritet. Vi som jobbar på hemmadirekt kommer göra vårt bästa för att kunds uppgifter skyddas här i våra system samt hos våra leverantörer. Vi vill ändå påpeka att det inte finns någon garanti att en dataöverföring kommer vara helt säker, exempelvis när vi skickar kunds adressuppgifter till tjänsteleverantör. Skulle ett intrång i vårt interna system ske eller vid en överföring, kommer vi göra det som står i vår makt för att åtgärda problemet.

Hemmadirekt.se står som personuppgiftsansvarig gällande all hantering av personuppgifter som sker inom de tjänster som finns att tillgå på Hemmadirekt.se och dess mobila applikationer.

Varje person som har tillhandahållits tjänster igenom Hemmadirekt.se har möjlighet att begära ut uppgifter gällande vilken information Hemmadirekt.se har om personen ifråga, samt begära att felaktiga uppgifter raderas eller ändras. Detta i enighet med personuppgiftslagen (1998:204).

 

  •  Personuppgifterna vi samlar/cookies.

Hemmadirekt.se samlar in följande uppgifter om kund: Namn, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer. Samtliga uppgifter lämnar kunden vid registrering.

Vår hemsida använder sig av så kallade ”Cookies” vilket innebär att Hemmadirekt.se samlar in information vilken IP-adress din enhet/dator har, vilken webbläsare du använder dig av och vilket operativsystem din enhet har. Denna information som inte kategoriseras som personlig, används sedan för att ge en besökare på hemsidan tillgång till flera olika funktioner.

Man kan igenom informationen som en cookie hämtar, följa ditt surfande på vår webbsida.

Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, detta kommer påverka vår webbsida på ett sätt som gör den mycket svåranvänd. Du kan även radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare.

Den 25 Juli 2003 började lagen om att alla som besöker en hemsida innehållandes cookies skall informeras om detta, vilken funktion cookies har och hur man kan undvika dem.

  • När samlar vi in information om dig?


När du registrerar dig som kund hos hemmadirekt.se måste du lämna de tidigare nämnda uppgifterna i under punkt 2, detta för att du skall kunna genomföra köp hos Hemmadirekt.se

Vi samlar in denna information för dessa ändamål: 1: Vi skall kunna tillhandahålla tjänster till dig som kund, exempelvis leverera din produkt hem till dig. 2: Uppfylla de förpliktelser vi har emot dig som kund. 3. Förse dig med information gällande order, betalning eller om du via annan kommunikation tagit kontakt med oss initialt. 4: Nyhetsbrev samt erbjudanden.

Ingen utomstående s.k. tredje part kommer att sända e-post till kund, förutsatt att det inte är direkt relaterat till vår verksamhet.

  • Vilka har åtkomst till din information?


Vid registrering/köp i vår webbshop ger du uttryckligen tillstånd till att Hemmadirekt.se (Nås servicecenter AB) överlåter information till våra samarbetspartners, tjänsteleverantörer, varuleverantörer och personuppgiftsbiträden.

  • Övriga länder.

Hemmadirekt.se kommer vid behov att skicka personuppgifter till tjänsteleverantörer som kan komma att vara förlagda både inom och utom EU.

  • Hur länge sparar vi informationen?

Så länge Hemmadirekt har lagstöd samt behov av att spara information, t.ex. för att fullgöra våra förpliktelser mot dig dom kund, så kommer informationen att sparas. De uppgifter du gett oss kommer inte sparas längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.   

  • Samtycke.

När du väljer att använda dig av våra tjänster så samtycker du uttryckligen till att Hemmadirekt.se behandlar dina personuppgifter för de ändamål vi nämnt i denna policy. Vidare så lämnar du ditt uttryckliga samtyckte till att Hemmadirekt.se använder informationen till indirekt marknadsföring.

För att ångra ditt samtycke vänligen kontakta oss, så skall vi omgående avsluta behandlingen av dina personuppgifter.

Skulle du inte acceptera det som nämnts i vår integritetspolicy, ber vi dig att inte använda dig av våra tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att ändra köpevillkor samt integritetspolicy, kunden har accepterat detta vid nytt köp på sidan.

Policyn uppdaterades 2019-03/07